VLASTNOSTI

E-Blocks približuje študentskú interakciu so softvérom do nových rozmerov. Deti vo veku od 4 do 14 rokov sa s E-Blocks učia angličtinu, španielčinu a matematiku. Deti sa učia pomocou príťažlivých obrázkov, hudby, animácií a hier, ktoré podporujú spoluprácu, konkrétne sociálne skúsenosti a robia učenie zmysluplným a úspešným.

Všetky programy v skupine E-Blocks používajú dôsledný inovatívny prístup k učeniu. Preto je možné ten istý zmyslový panel použiť na rozšírenie učenia v školských osnovách v predmetoch ako anglický jazyk (anglický jazyk ako druhý jazyk a anglický jazyk ako prvý jazyk), španielčina, matematika, portugalčina. Navyše, s dostupnými funkciami vo väčšine programov E-Blockc, učitelia môžu E-Blocks zahrnúť do každého predmetu v školskom vzdelávacom programe.

Kliknite sem, aby ste sa dozvedeli viac o E-Blocks English, E-Blocks Math a E-Blocks Español.

 

Učenie Hands-on (Praktické učenie)

E-Blocks používa štruktúrovaný prístup, ktorý zdôrazňuje učenie praxou a zábavou. Podporovaním hands-on, priamou interakciou s obsahom, E-Blocks nabáda deti vytvárať svoj vlastný súbor pravidiel a modelov, ktoré sa stanú základom pre ďalšie skúsenosti v učení.

 

Celková Fyzická Reakcia

E-Blocks sa riadi princípmi vyučovacej metódy – Celková fyzická Reakcia (TPR), ktorá podporuje spojenie medzi počúvaním, čítaním a konaním. Použitie konkrétnych materiálov v spojení s abstraktnými počítačom vytvorenými podnetmi je výskumom osvedčená metóda, ktorá podporuje rozvoj kognitívnych schopností.

 

Kooperatívne Učenie

Je preukázané, že skorý sociálny a emocionálny rozvoj a vývoj jazyka sú úzko prepojené. Každý zmyslový panel E-Blocks je navrhnutý tak, aby mohlo až šesť študentov pracovať súčasne na úlohách poskytované softvérom, takže je ideálny pre malé skupiny. Zdieľané učenie poskytuje príležitosti na diskusie, umožňuje študentom niesť zodpovednosť za svoje vlastné učenie a podporuje schopnosti pre kritické myslenie. 

 

Viacnásobné Zmyslové Učenie

E-Blocks sa zameriava na aktivizáciu všetkých zmyslov tak ako je to len možné. Deti sa dostávajú k informáciám prostredníctvom svojich zmyslov. Učia sa to, čo vidia, počujú a robia. Kinestetické, sluchové a zrakové podnety, získané narábaním s kockami a multimediálnym softvérom odpovedí, poskytujú prístup k obsahom pre študentov s viacerými štýlmi učenia. Toto je dôvod, prečo je E-Blocks taký efektívny nástroj pre výučbu.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x