E-BLOCKS MATH

E-Blocks Math (matematika) je na čele v technológiách vzdelávania vo vzdelávaní študentov a úspechov školy. S E-Blocks Math sa školy zapájajú rozhodne v snahe dosiahnuť Miléniové ciele OSN: odstrániť nedostatky vo výučbe a učení vedy, jazykov a matematiky v celosvetovom meradle. Funguje na princípe viaczmyslového prístupu, pričleneného hardvéru, softvéru, kociek s číslami, ukazovateľov a znakov, E-Blocks Math spája abstraktné a konkrétne na dosiahnutie súvislého a intuitívneho učenia. Deti vo veku 3 až 10 rokov pracujú v malých skupinách, ktoré objavujú blízkych 70 aktivít plných podstatných matematických pojmov ako napríklad priestorová predstava, poloha, triedenie, geometrické telesá, rozmery a objem, tvary alebo formy, význam čísla, stavba matematických rovníc a sekvenčné vzory, logické návody a riešenie úloh. E-Blocks Math taktiež zahŕňa učiteľský riadiaci systém (a Teacher Management System – TMS), ktorý ukladá podrobné informácie o aktivitách rozvinutých v každej skupine v E-Blocks Math a umožňuje vyhodnotenie výsledkov, silných a slabých stránok študentov každej skupiny.   

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x