METODIKA

Deti pracujú spoločne, reagujú na podnety a otázky predložené rôznymi úrovňami softvéru a umiestňujú kocky do zmyslového panela tak, ako vytvorili svoje odpovede.

 

E-blocks

Tento systém môže byť použitý buď na celkové vyučovanie predmetu alebo ako doplnenie iných materiálov.

Pri používaní E-Blocks, učiteľ pripraví vyučovacie prostredie tak, že rozdelí triedu do skupín, ktoré majú svoje vlastné prihlasovacie mená (zastúpené ľahko rozpoznateľnými obrázkami vhodné aj pre tých, čo ešte nevedia čítať). Učiteľ rozhodne o tom, aké skupiny vytvorí, môžu byť rôznorodé alebo nie, závisí to od potrieb každej triedy.  

Práca v malých skupinách, deti sedia okolo zmyslového panela E-Blocks.

Aktivity zahŕňajú:

• Prezentácia témy, napríklad písmená alebo slovná zásoba sú predstavené vo vzrušujúcom vizuálnom formáte vrátane zvukov a animácií.

• Na prax prostredníctvom interaktívnych aktivít sa používajú obrázky, animácie a zvuky na upevnenie učiva a vedomostí.

• Konsolidácia zručností prostredníctvom hier, pesničiek, riekaniek, veršovačiek.

• Opakovanie prostredníctvom hier.

Technické zručnosti učiteľa

Použitie systému E-Blocks si nevyžaduje žiadne technické znalosti na strane učiteľa - všetko je zrozumiteľne ukázané a zapojenie študentov je veľmi jednoduché.

Ďalej, systém poskytuje neoceniteľný nástroj pre učiteľov, ako prezentovanie tak aj umožnenie praxe prostredníctvom ukazovania a počúvania.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x