E-BLOCKS ESPAÑOL

E-Blocks Español je multi-zmyslový systém určený na výučbu španielčiny. Funguje vďaka jedinému softvéru na princípe konštruktivizmu, učenia Hands-on, celkovej fyzickej reakcie (TPR), kooperatívneho učenia. E-Blocks Español systém bol vyvinutý na upevnenie zručností v čítaní a písaní. Program má tri úrovne aktivít, ktoré vychádzajú z rozpoznávania písmen a tvorenia slov až k práci s textami.  

Softvér obsahuje aktivity s bájkami, hrami, prísloviami, porekadlami, jazykolamami, animáciami a videami s viac ako 1400 slovami a 800 obrázkami. Pomocou E-Blocks Español môžu učitelia meniť a prispôsobovať obsah programu k potrebám každého študenta, cieľom učebných osnov a ich pedagogickým stratégiám. E-Blocks Español ponúka prispôsobiteľné funkcie, ktoré umožňujú nepretržité úpravy a neobmedzené pridávanie nových slov, zvukov, textov, obrázkov a animácií na individualizáciu učenia študentov. A preto je pre všetkých študentov vyučovací proces významnejší a efektívnejší.

E-Blocks Español bol úspešný u všetkých žiakov, vrátane žiakov s poruchami učenia a špeciálnym vzdelávaním.

E-Blocks Español zdôrazňuje:

• Viaczmyslové učenie: E-Blocks Español predstavuje širokú škálu aktivít, ktoré stimulujú vizuálne, sluchové a kinestetické učenie. Okrem toho majú študenti nekonečné príležitosti na rozvíjanie zručností  logického myslenia a upevnenie učiva.

• Skupinové zručnosti: E-Blocks Español umožňuje 6 deťom, aby sa učili spolu a rozvíjali si zručnosti pre prácu v skupinách. Pri spoločnom učení študenti pracujú na rešpektovaní každého, ktorý je na rade a nachádzajú správne odpovede, aby vyriešili otázku poskytnutú softvérom.

• Hands-on učenie: študenti vytvárajú svoje vlastné odpovede pomocou kociek a súčasne sa tak stimulujú ich zmysly a upevňujú vedomosti. Všetky programy v skupine E-Blocks používajú ten istý zmyslový panel, ktorý rozširuje učenie do ktoréhokoľvek predmetu vrátane anglického jazyka, matematiky a portugalčiny. 

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x